spiritizmas

Kiti temos puslapiai: 1, 2, 3, 4, 5.
 2006-06-20 00:02:41
juste
Temų: 2
Pranešimų: 5
Registruotas: 2006-06-18
ka zinote apie spiritizma ir ar esate tai bande?

-------------------------
justytia
 2006-07-20 20:23:56
Viktorija
Temų: 0
Pranešimų: 2
Registruotas: 2006-07-09
esu tuo labai daug domėjusis ;) bet bandziusi neesu ir tikrai neketinu to daryti ;) man tai per daug rimta atrodo ;) va ka esu radusi apie spiritizma : mane tas straipsnis lb sudomino. patariu paskaityti ;) cia viskas apie spiritizmo pradzia, kas jis kaip ir kodel. 1848 m. kovo 31 d. atsirado spiritizmas, filosofinė teorija, labai greitai pripažinta kaip nauja religija. Viskas prasidė­jo Niujorko valstijoje, Haidavi­le. Johno Foxo kotedže nebe­liko ramybės. Pradėjo sklisti keisti garsai. Savaime atsiver­davo durys, langai. Atsirado kai kurių poltergeisto požy­mių. J. Foxo šeima stengėsi užsibarikaduoti namuose. Bu­vo sutvirtinti visi užraktai, ta­čiau naktimis vis tiek garsiai baladodavosi. Jauniausia duk­ra septynmetė Kate kelis kar­tus pliaukštelėjo delnais, tiek pat kartų jai buvo atsakyta.

“Suskaičiuok iki keturių”, - sušuko dešimtmetė Margarita. Visos seserys išgirdo ketu­ris beldimus. Seserys nematomai dvasiai pasiūlė žaidimo taisykles: vieną kartą suda­vus reiškia “taip”, dukart - “ne”. Paaiškėjo, kad su nematoma šiame name prekybi­ninko dvasia buvo galima visiškai neblogai susišnekėti. Pasirodo, jo lavonas buvo pa­slėptas po grindimis. Apie tai greitai sužinojo visa Amerika. Pasisekė rasti žmogaus kaulus ir plaukus. Tačiau 1904 m. lapkričio 23 d. rūsyje savaime sugriuvo siena. Tarp griuvėsių buvo rastas žmogaus skeletas ir prekybininko vežimėlis.

Taigi visos trys seserys įėjo į istoriją, mat pirmos sugebėjo užmegzti ryšį su žmogaus dvasia. Taip džinas buvo paleistas iš butelio. Spiritistų judėjimas apėmė visą Europą. 20 a. smetoninėje Lietuvoje spiritizmas ypač populiarus tapo Kaune. Dažniausiai buvo kviečiama Napoleono dvasia. Būdavo pageidaujančių pasikalbėti ir su Vytauto Didžiojo siela.

Prieš dešimt metų spiritizmas vėl atgijo Lietuvoje. Tam padėjo televizijos laida, kurioje trys mergaitės naudodamos adatėles išsikviesdavo dvasias. Adatėlė įkaitinama žva­kės liepsnoje piktoms dvasioms atbaidyti. Įvertas į ją siūlas pakabinamas ant piršto. Adatėlė, pajutusi kūno virpesius, sustoja ties kuria nors abėcėlės raide. Iš pradžių su­darinėjami žodžiai.

Spiritizmo esmė yra jautrumas. Lengviausiai atsiliepia tos dvasios, kurios gyvena že­mutiniuose astralo sluoksniuose. Tai pelkės dvasia, nusikaltėlių buveinė. Be to ten bu­di piktoji dvasia. Ji linkusi maitintis jaunų mergaičių energija. Eiti į mirusiųjų pasaulį ga­li tik mokslininkas, didelės erudicijos, atitinkamai pasiruošęs. Lietuvoje spiritizmo epi­demija jau praėjo.

Žmogus turi turėti laisvas mintis, jos turi būti šviesios, skaisčios. Meilė kaip daina rei­kalauja ne vien kūno, bet ir širdies. Meilė nežino pavojų, nes meilės kupinas žmogus miršta su džiaugsmu, tikėdamasis atgimti kitame pasaulyje. Meilės skrydžio Visatoje niekas niekada nesulaikys. Ja alsuoja Dievas.

Mediumizmas. Labai įdomiai apie mediumizmą 1934 m. rašė profesorius V. Sezema­nas. Profesorius teigė, kad intelektinė kultūra dažniausiai paliečia vien periferinį sąmo­nės sluoksnį ir kad jos gelmėse tebegyvena visokie seni prietarai, suartina dabartinį eu­ropietį su primityviu žmogumi. Štai kodėl žmogui kai kada labiau norisi tikėti burtininku negu gydytoju. Profesorius teigia, kad mokslininkai turi sugebėti pamatyti tai, kas ne­telpa į dabartinės mokslinės pasaulėžvalgos rėmus.

Mediumas - tai žmogus, tarpininkaujantis su mirusiųjų pasauliu. Pirmiausia iš kūno pa­sirodanti medžiaga yra skystas rūkas, savotiška dūmų, kurie švyti panašiai kaip fosfo­ro garai, rūšis. Išeinanti medžiaga gali būti ir kieto pavidalo. Ji bus plastiška, primenan­ti tešlą, tačiau neturės jokios struktūros. Ta medžiaga vadinama teleplazma arba ek­toplazma. Taip pasirodo mirusiojo dvasia. Pradžioje balta krūtinė, pečiai, o vėliau vei­das.

Žinomas Miuncheno gydytojas A. fon Schrenk - Notzingas sugebėjo išgauti ektoplaz­mą. Analizuojant ją paaiškėjo, kad ši substancija susideda iš baltųjų kraujo kūnelių ir jungiamojo audinio - epitelio ląstelių. Mokslininkas padarė išvadą, kad tai yra mediumo organizme gimstąs produktas, kurio savybės visiškai priklauso nuo mediumo psichi­nės galios.

Kitas mokslininkas D. J. Krawfordas atlikdamas eksperimentus nustatė, kad ne tik mediumas, bet ir visi dalyviai praranda dalį savo svorio. Jis sugebėjo įrodyti, kad ektop­lazma gali virsti spyruokle, svertu, kuris daiktus kelia į orą. Kadangi buvo fotografuoja­ma, labai aiškiai matyti, kaip visa tai vyksta. Tarp mokslininkų, stebėjusių mediumus, buvo ir vėliau juos aprašęs seras Williamas Barethas. Kai ektoplazma pakėlė stalą, Barethas niekaip nevaliojo jo pastatyti ant grindų. Vadinasi, moksliškai išnagrinėjus mediumizmą, galima teigti, kad tai tikras reiškinys. Parapsichologija kaip mokslas kaskart įgyja vis didesnės galios.

Paprastai spiritizmo ir mediumizmo sąvokos sutapatinamos. Tačiau iš tikrųjų jos skir­tingos. Spiritizmas primena garsųjį stalą ir kitus ten naudojamus atributus. Mediumiz­mas, sugebąs giliai įsiskverbt i Visatą, dar mažai žinomas reiškinys. Tačiau aišku vie­na, kad jis nesusijęs su žemutiniais astralinio pasaulio sluoksniais ir gali būti panaudo­tas kovojant su blogiu. Pavyzdžiui, moterį kankina košmariški sapnai: velionis vyras ją tempia į duobę. Ji geria vaistus, ketina nusižudyti, o mediumas, iškvietęs mirusio vyro dvasią, gali įrodyti, kad visai nėra jos vyras, o astralinio pasaulio lerva, siurbianti jos energiją. Kitaip tariant, čia turime reikalą su demonu. Po tokio seanso moteris atsikra­to baimės, ji gali pasikalbėti su velioniu vyru. Pokalbis bus labai įdomus. Intymus. Gali skambėti ir graži muzika, kiti malonūs garsai. Po tokio seanso nebereikės vaistų, pra­eis nemiga, stebuklą padarys nuostabi meilės energija. Ji panaikins abejones ir skaus­mą, užplūs graži banga, pasidarys lengva ir gera, dings depresija, neviltis. Ir tokių pa­vyzdžių gali būti labai daug. Žmonės dažnai patys susikuria baisius vaizdinius, juos kankina sąžinė, jie nori bendrauti su mirusiųjų pasauliu. Motina labai nori išgirsti miru­sio sūnaus balsą. Vyras geidžia susitikti su mirusia žmona. Tą jie gali padaryti tik pa­dedami mediumo.

Didžiojoje Britanijoje yra per 500 mediumistinių šventyklų. Įdomu, kad minėtų šventyk­lų kunigai turi teisę atlikti vestuvių bei laidojimo apeigas. Bažnytinės apeigos praside­da nuo maldos, giedamas himnas, rengiami aiškiaregystes seansai, mediumas renka­si tuos žmones, kurie nori bendrauti su dvasiomis.

Brazilijoje veikia daug spiritistinių klinikų, kuriose medikai dirba su mediumais. Didžiau­sia ligoninė buvo įkurta 1926 m. Porto Alegrėje, čia gydomi psichiniai ligoniai. Teigia­ma, kad psichinė liga yra žmogaus susidvejinimas, prarasta harmonija, todėl pirmuoju smuiku čia groja mediumai. Jie sugeba išvaryti piktąją dvasią. Medikai gydo remdamie­si psichiatrijos patyrimu. Toks bendradarbiavimas patenkina abi puses.

-------------------------
Never be the same again
 2006-07-21 10:25:49
Tautvydas
Temų: 14
Pranešimų: 182
Registruotas: 2006-02-23
Gal galėtum to straipnio nuorodą (jei internete yra) ar šaltinį nurodyti? Manau, būtų neblogai tai įdėti ir prie Naujienų/Straipsnių.
 2006-07-31 00:13:15
extasy
Temų: 0
Pranešimų: 2
Registruotas: 2006-07-30
ash uzsieminejau spiritizmu ir vaikstau gyva ir sveika.... :) ir sapnai manes nekankina... esu labai ramus zmogeliukas, tik tiek kad kai ash uzsieminejau spiritizmo seansu tai netikejau tai gal tas ir paveike mane... noreciau suzinoti budu kaip budu galima piktaja dvasia ishsikviest...
 2006-08-06 15:21:58
Mistica
Temų: 0
Pranešimų: 1
Registruotas: 2006-08-06
o ka tu ir kajp kwietei?
 2006-08-08 16:05:26
Viktorija
Temų: 0
Pranešimų: 2
Registruotas: 2006-07-09
http://gyvas.sapnas.net/index.php?cat=13&item=45

-------------------------
Never be the same again
 2006-08-19 16:29:41
paulinkius
Temų: 1
Pranešimų: 12
Registruotas: 2006-08-19
Niekada nezaiskite su spiritizmu nes geru dvasiu prisaukt neimanoma jus prisisauksite tik dvasios kurios yra like zemeje del tam tikru priezasciu , o kai kurios is ju gali buti lb irzlios ir piktos . Ir jai jau darote spiritizma ir dvase su kuria bendraujate pasisiulo pasirodyti jums niekada nesutikite nes galite savo dieneles baigti psichetrineje . Cia draugiskas patarimas:D

-------------------------
Neyprasti dalykai?-nenaujiena;D
 (Redaguota: 2006-08-29 12:11:10) 2006-08-29 12:06:01
Rakshasa
Temų: 7
Pranešimų: 115
Registruotas: 2006-08-23
SPIRITIZMO DOKTRINA arba SPIRITIZMAS

Kas tai yra? Tai yra Aukščiausių Dvasių atskleista dėsnių ir taisyklių visuma, išdėstyta Allan Kardec darbuose, kurie sudaro Spiritizmo Kodeksą: Dvasių knyga, Mediumų knyga, Evangelija pagal Spiritizmą, Dangus ir Pragaras ir Pradžios knyga. Spiritizmas yra mokslas, kuris nagrinėja Dvasių prigimtį, kilmę ir paskirtį, taip pat jų ryšius su kūniškuoju pasauliu”. Allan Kardec (Kas yra spiritizmas? - Įžanga) “Spiritizmas įgyvendina tai, ką Jėzus pasakė apie pažadėtąją Paguodą: supažindina su dalykais, kurie padeda žmogui suvokti, iš kur jis atėjo, kurlink eina ir kodėl jis gyvena Žemėje; ragina laikytis Dievo įsakymų ir guodžia tikėjimu ir viltimi”. Allan Kardec (Evangelija pagal Spiritizmą - VI skyrius - 4 pastraipa) Ko jis moko? Jis moko naujai ir giliau pažvelgti į Dievą, pasaulį, žmoniją, Dvasias ir gyvenimo dėsnius. Jis taip pat paaiškina, kas mes esame, iš kur atėjome, kurlink einame, žemiškojo gyvenimo tikslus ir skausmo bei kančių priežastis. Kokia jo svarba? Pateikdamas naujų žinių apie žmogų ir jį supančią aplinką, Spiritizmas apima visas pažinimo, žmogaus elgesio ir veiklos sritis, atverdamas naują žmonijos atgimimo erą. Jį galima ir reikia studijuoti, nagrinėti ir taikyti visais pagrindiniais gyvenimo aspektais: moksliniu, filosofiniu, religiniu, etiniu, moraliniu, didaktiniu, socialiniu. Jo mokymo pagrindai Dievas yra šviesiausias protas, visų pradžių pradžia. Dievas yra amžinas, pastovus, nematerialus, vienintelis, visagalis, absoliučiai teisingas ir geras. Dievas sutvėrė pasaulį su visomis mąstančiomis ir nemąstančiomis, gyvomis ir negyvomis, materialiomis ir nematerialiomis būtybėmis. Be kūniškojo pasaulio, kuriame gyvena įsikūniję Dvasios, t.y. žmonės, egzistuoja ir dvasinis pasaulis, nuo kūno atsiskyrusių Dvasių buveinė. Visatoje yra ir kiti pasauliai, kur gyvena įvairaus išsivystymo lygio būtybės: panašios į žmones, daugiau ar mažiau išsivysčiusios už juos. Visi gamtos dėsniai, tiek fiziniai, tiek ir dvasiniai, yra sukurti Dievo. Žmogus yra Dvasia, įsikūnijusi materialiame kūne. Perspiritura yra pusiau materialus kūnas, jungiantis Dvasią su materialiu kūnu. Dvasios sutvertos kaip mąstančios būtybės. Jos sudaro dvasinį pasaulį, kuris buvo pradžioje ir liks per amžius. Dvasios sutvertos paprastos ir neišsilavinusios. Jos vystosi protiškai ir moraliai, pereidamos iš žemesnės rūšies į aukštesnę, kol pasiekia tobulybę, kur jos džiaugiasi amžina palaima. Prieš įsikūnydamos, gyvendamos kūne ar atsiskyrę nuo jo Dvasios nepraranda savo savitumo. Dvasios įsikūnija tiek kartų, kiek joms reikia, kad pasiektų tobulybę. Dvasios nuolat tobulėja. Per daugybę įsikūnijimų jos gali ir netobulėti, tačiau niekada neregresuoja. Jų proto ir moralės vystymasis priklauso nuo pastangų siekti tobulybės. Pagal pasiektą tobulybės laipsnį Dvasios priklauso įvairioms grupėms: Tyrosios Dvasios, kurios pasiekė visišką tobulybę, Gerosios Dvasios, siekiančios gerumo, Atsilikusios Dvasios, kurioms būdingas nemokšiškumas, polinkis daryti bloga ir žemosios aistros. Dvasių ir žmonių ryšiai yra pastovūs ir amžini. Gerosios Dvasios mus veda į gėrį, suteikia tvirtybės sunkiais gyvenimo išbandymais ir padeda juos drąsiai ir ramiai išgyventi. Atsilikusios Dvasios mus klaidina. Jėzus - visos žmonijos mokytojas ir pavyzdys, o principai, kurių jis laikėsi ir mokė, yra pati tikriausia Dievo Įsakymų išraiška. Kristaus moralė, išdėstyta Evangelijoje, yra visų žmonių tvirtos pažangos palydovė, o jos laikymasis - visų žmogaus problemų sprendimas ir žmonijos tikslas. Žmonėms suteikta veiksmų pasirinkimo laisvė, tačiau jie atsako už savo veiklos pasekmes. Pagal tai, kaip žmonės paklūsta Dievo įsakymams būsimasis gyvenimas jiems skiria bausmes ir malones. Malda yra Dievo garbinimo aktas. Ji yra prigimtinė, kaip ir supratimas apie Sutvėrėjo egzistavimą. Malda padaro žmogų geresniu. Tas, kuris karštai ir nuolankiai meldžiasi, lengviau atsispiria blogio kerams, o Dievas jam į pagalbą atsiunčia Gerąsias Dvasias. Ta pagalba visada suteikiama, kai jos prašoma nuoširdžiai. __ • __ SPIRITIZMAS PRAKTIKOJE Bet kokia spiritistų veikla yra nemokama, nes vadovaujasi moraliniu Evangelijos principu: “Už dyką gavai, už dyką ir atiduok”. Spiritizmo išpažinimas yra paprastas, be jokio išorinio kulto, nes vadovaujasi krikščionišku principu, kad Dievas turi būti garbinamas širdyje ir gyvenime. Spiritizme nėra dvasininkų, savo veikloje ir sambūriuose spiritistai nepripažįsta ir nenaudoja jokių altorių, šventųjų paveikslų, vėliavų, žvakių, procesijų, sakramentų, nuodėmių atleidimo, religinių drabužių, alkoholinių ar svaiginančių gėrimų, smilkalų, rūkalų, talismanų, amuletų, horoskopų, būrimo iš kortų, piramidžių, krištolinių dirbinių ar kokių nors kitų apeiginių daiktų ar išorinio garbinimo formų. Spiritizmas niekam neperša savo principų. Susidomėjusius jis pirmiausia ragina savo protu išbandyti šiuos principus. Mediumizmas, kuris suteikia galimybę Dvasioms bendrauti su žmonėmis, yra įgimta daugelio asmenų savybė, nepriklausomai nuo jų išpažįstamos religijos ar gyvenimo būdo. Spiritistinio mediumizmo praktika remiasi tik Spiritizmo doktrinos principais ir krikščioniška morale. Spiritizmas gerbia visas religijas ir doktrinas, vertina bet kokias tobulėjimo pastangas bei tarnauja brolybei ir taikai tarp visų tautų ir žmonių, nepriklausomai nuo jų rasės, spalvos, tautybės, įsitikinimų, kultūros lygio ar socialinės padėties. Spiritizmas taip pat pripažįsta, kad “tikrai geras žmogus yra tas, kuris vadovaujasi tyriausiais teisingumo, meilės, gailestingumo Įstatymais” (Evangelija pagal Spiritizmą - 17 skyrius - 3 pastraipa). __ • __ “Gimti, mirti, vėl atgimti ir nuolat tobulėti - toks yra dėsnis”


-------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=-xHfo6oR-lM
 2006-08-29 12:10:23
Rakshasa
Temų: 7
Pranešimų: 115
Registruotas: 2006-08-23
O dėl bandymų...Esu mėginusi lb daug kartų...Tiesa sakant,pradžiai tai gąsdina,paskui įpranti,tampi tarsi viso šito dalis..Kartais,netgi yra labai didžiulė tikimybė sužinoti tai,ko paprastas gyvasis nežino,o kelia milijonus klausimų..Spiritizmas,kaip jau buvo mineta,tai pažinimas pats savęs...Tik kartais reiktų su visu šituo elgtis kiek kukliau,atsargiau ir maloniau,jeigu brausiesi į mirusiųjų pasaulį be jokių sažinės priekaištų,be moralės,be kultūros,šaltai ir naglai,gali tik pakenkti pats sau ir savo sveikam protui...

-------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=-xHfo6oR-lM
 2006-09-07 18:33:21
dziulyteee
Temų: 0
Pranešimų: 1
Registruotas: 2006-09-07
niekada to nebandyk, nes gali prisišaukt labaj didelę bėdą..........

-------------------------
DJ DK...
Jei norite atsakyti į šią temą (ar sukurti naują), Jums reikia užsiregistruoti (jei dar nesate užsiregistravę) ir prisijungti. Taip pat prisijungti reikia, jei norite užsisakyti ar atsisakyti šios temos prenumeratą el. paštu.
Kiti temos puslapiai: 1, 2, 3, 4, 5.
Apie projektą :: Privatumo politika :: Atsakomybės ribojimas :: Literatūra :: Kontaktai
Draudžiama kopijuoti ar platinti tinklapyje pateiktą informaciją be Likimas.lt sutikimo © 2006 - 2024 Likimas.lt