Paieška diskusijose

Diskusijų žinučių paieškos rezultatai:
Žinučių rasta: 2 (žr. žemiau)
 
 2006-08-08 16:05:26
Viktorija
Skyrius: Burtai ir būrimo būdai
Tema: spiritizmas
 
http://gyvas.sapnas.net/index.php?cat=13&item=45
 
 2006-07-20 20:23:56
Viktorija
Skyrius: Burtai ir būrimo būdai
Tema: spiritizmas
 
esu tuo labai daug domėjusis ;) bet bandziusi neesu ir tikrai neketinu to daryti ;) man tai per daug rimta atrodo ;) va ka esu radusi apie spiritizma : mane tas straipsnis lb sudomino. patariu paskaityti ;) cia viskas apie spiritizmo pradzia, kas jis kaip ir kodel. 1848 m. kovo 31 d. atsirado spiritizmas, filosofinė teorija, labai greitai pripažinta kaip nauja religija. Viskas prasidė­jo Niujorko valstijoje, Haidavi­le. Johno Foxo kotedže nebe­liko ramybės. Pradėjo sklisti keisti garsai. Savaime atsiver­davo durys, langai. Atsirado kai kurių poltergeisto požy­mių. J. Foxo šeima stengėsi užsibarikaduoti namuose. Bu­vo sutvirtinti visi užraktai, ta­čiau naktimis vis tiek garsiai baladodavosi. Jauniausia duk­ra septynmetė Kate kelis kar­tus pliaukštelėjo delnais, tiek pat kartų jai buvo atsakyta.

“Suskaičiuok iki keturių”, - sušuko dešimtmetė Margarita. Visos seserys išgirdo ketu­ris beldimus. Seserys nematomai dvasiai pasiūlė žaidimo taisykles: vieną kartą suda­vus reiškia “taip”, dukart - “ne”. Paaiškėjo, kad su nematoma šiame name prekybi­ninko dvasia buvo galima visiškai neblogai susišnekėti. Pasirodo, jo lavonas buvo pa­slėptas po grindimis. Apie tai greitai sužinojo visa Amerika. Pasisekė rasti žmogaus kaulus ir plaukus. Tačiau 1904 m. lapkričio 23 d. rūsyje savaime sugriuvo siena. Tarp griuvėsių buvo rastas žmogaus skeletas ir prekybininko vežimėlis.

Taigi visos trys seserys įėjo į istoriją, mat pirmos sugebėjo užmegzti ryšį su žmogaus dvasia. Taip džinas buvo paleistas iš butelio. Spiritistų judėjimas apėmė visą Europą. 20 a. smetoninėje Lietuvoje spiritizmas ypač populiarus tapo Kaune. Dažniausiai buvo kviečiama Napoleono dvasia. Būdavo pageidaujančių pasikalbėti ir su Vytauto Didžiojo siela.

Prieš dešimt metų spiritizmas vėl atgijo Lietuvoje. Tam padėjo televizijos laida, kurioje trys mergaitės naudodamos adatėles išsikviesdavo dvasias. Adatėlė įkaitinama žva­kės liepsnoje piktoms dvasioms atbaidyti. Įvertas į ją siūlas pakabinamas ant piršto. Adatėlė, pajutusi kūno virpesius, sustoja ties kuria nors abėcėlės raide. Iš pradžių su­darinėjami žodžiai.

Spiritizmo esmė yra jautrumas. Lengviausiai atsiliepia tos dvasios, kurios gyvena že­mutiniuose astralo sluoksniuose. Tai pelkės dvasia, nusikaltėlių buveinė. Be to ten bu­di piktoji dvasia. Ji linkusi maitintis jaunų mergaičių energija. Eiti į mirusiųjų pasaulį ga­li tik mokslininkas, didelės erudicijos, atitinkamai pasiruošęs. Lietuvoje spiritizmo epi­demija jau praėjo.

Žmogus turi turėti laisvas mintis, jos turi būti šviesios, skaisčios. Meilė kaip daina rei­kalauja ne vien kūno, bet ir širdies. Meilė nežino pavojų, nes meilės kupinas žmogus miršta su džiaugsmu, tikėdamasis atgimti kitame pasaulyje. Meilės skrydžio Visatoje niekas niekada nesulaikys. Ja alsuoja Dievas.

Mediumizmas. Labai įdomiai apie mediumizmą 1934 m. rašė profesorius V. Sezema­nas. Profesorius teigė, kad intelektinė kultūra dažniausiai paliečia vien periferinį sąmo­nės sluoksnį ir kad jos gelmėse tebegyvena visokie seni prietarai, suartina dabartinį eu­ropietį su primityviu žmogumi. Štai kodėl žmogui kai kada labiau norisi tikėti burtininku negu gydytoju. Profesorius teigia, kad mokslininkai turi sugebėti pamatyti tai, kas ne­telpa į dabartinės mokslinės pasaulėžvalgos rėmus.

Mediumas - tai žmogus, tarpininkaujantis su mirusiųjų pasauliu. Pirmiausia iš kūno pa­sirodanti medžiaga yra skystas rūkas, savotiška dūmų, kurie švyti panašiai kaip fosfo­ro garai, rūšis. Išeinanti medžiaga gali būti ir kieto pavidalo. Ji bus plastiška, primenan­ti tešlą, tačiau neturės jokios struktūros. Ta medžiaga vadinama teleplazma arba ek­toplazma. Taip pasirodo mirusiojo dvasia. Pradžioje balta krūtinė, pečiai, o vėliau vei­das.

Žinomas Miuncheno gydytojas A. fon Schrenk - Notzingas sugebėjo išgauti ektoplaz­mą. Analizuojant ją paaiškėjo, kad ši substancija susideda iš baltųjų kraujo kūnelių ir jungiamojo audinio - epitelio ląstelių. Mokslininkas padarė išvadą, kad tai yra mediumo organizme gimstąs produktas, kurio savybės visiškai priklauso nuo mediumo psichi­nės galios.

Kitas mokslininkas D. J. Krawfordas atlikdamas eksperimentus nustatė, kad ne tik mediumas, bet ir visi dalyviai praranda dalį savo svorio. Jis sugebėjo įrodyti, kad ektop­lazma gali virsti spyruokle, svertu, kuris daiktus kelia į orą. Kadangi buvo fotografuoja­ma, labai aiškiai matyti, kaip visa tai vyksta. Tarp mokslininkų, stebėjusių mediumus, buvo ir vėliau juos aprašęs seras Williamas Barethas. Kai ektoplazma pakėlė stalą, Barethas niekaip nevaliojo jo pastatyti ant grindų. Vadinasi, moksliškai išnagrinėjus mediumizmą, galima teigti, kad tai tikras reiškinys. Parapsichologija kaip mokslas kaskart įgyja vis didesnės galios.

Paprastai spiritizmo ir mediumizmo sąvokos sutapatinamos. Tačiau iš tikrųjų jos skir­tingos. Spiritizmas primena garsųjį stalą ir kitus ten naudojamus atributus. Mediumiz­mas, sugebąs giliai įsiskverbt i Visatą, dar mažai žinomas reiškinys. Tačiau aišku vie­na, kad jis nesusijęs su žemutiniais astralinio pasaulio sluoksniais ir gali būti panaudo­tas kovojant su blogiu. Pavyzdžiui, moterį kankina košmariški sapnai: velionis vyras ją tempia į duobę. Ji geria vaistus, ketina nusižudyti, o mediumas, iškvietęs mirusio vyro dvasią, gali įrodyti, kad visai nėra jos vyras, o astralinio pasaulio lerva, siurbianti jos energiją. Kitaip tariant, čia turime reikalą su demonu. Po tokio seanso moteris atsikra­to baimės, ji gali pasikalbėti su velioniu vyru. Pokalbis bus labai įdomus. Intymus. Gali skambėti ir graži muzika, kiti malonūs garsai. Po tokio seanso nebereikės vaistų, pra­eis nemiga, stebuklą padarys nuostabi meilės energija. Ji panaikins abejones ir skaus­mą, užplūs graži banga, pasidarys lengva ir gera, dings depresija, neviltis. Ir tokių pa­vyzdžių gali būti labai daug. Žmonės dažnai patys susikuria baisius vaizdinius, juos kankina sąžinė, jie nori bendrauti su mirusiųjų pasauliu. Motina labai nori išgirsti miru­sio sūnaus balsą. Vyras geidžia susitikti su mirusia žmona. Tą jie gali padaryti tik pa­dedami mediumo.

Didžiojoje Britanijoje yra per 500 mediumistinių šventyklų. Įdomu, kad minėtų šventyk­lų kunigai turi teisę atlikti vestuvių bei laidojimo apeigas. Bažnytinės apeigos praside­da nuo maldos, giedamas himnas, rengiami aiškiaregystes seansai, mediumas renka­si tuos žmones, kurie nori bendrauti su dvasiomis.

Brazilijoje veikia daug spiritistinių klinikų, kuriose medikai dirba su mediumais. Didžiau­sia ligoninė buvo įkurta 1926 m. Porto Alegrėje, čia gydomi psichiniai ligoniai. Teigia­ma, kad psichinė liga yra žmogaus susidvejinimas, prarasta harmonija, todėl pirmuoju smuiku čia groja mediumai. Jie sugeba išvaryti piktąją dvasią. Medikai gydo remdamie­si psichiatrijos patyrimu. Toks bendradarbiavimas patenkina abi puses.
 
 
Paieškos kriterijai:
Įrašykite tai, ką norite rasti:
Kur ieškoti?
Vartotojo vardas (reikia tik tada, jei norite ieškoti konkretaus vartotojo parašytas žinutes ar temas)
Kairėje įveskite žodį ar kelis, kurių reikia ieškoti diskusijose. Jei nevisiškai aišku, kaip ieškoti, galite pasiskaityti pagalbos skyrelyje esančią bendrą informaciją apie paiešką.
Apie projektą :: Privatumo politika :: Atsakomybės ribojimas :: Literatūra :: Kontaktai
Draudžiama kopijuoti ar platinti tinklapyje pateiktą informaciją be Likimas.lt sutikimo © 2006 - 2021 Likimas.lt